Procedura reklamacyjna

 

1. Napisz maila na sklep@tresenraya.pl

2. Zawrzyj w nim wszystko co jest niezbędne do opisania wady towaru, możesz w tym celu skorzystać z formularza tutaj

3. Zapakuj rzeczy wraz z formularzem i prześlij na adres:

Tres en Raya/ Storeit Ul. Łąkowa 7b 90-562 Łódź

 

Zasady reklamacji

 

1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej dostarczenia.

2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady i uszkodzenia nie wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

3. Koszt wysyłki ponosi kupujący.